top of page

İyi İlişkiler ve Liderlik Kavramına Giriş

İyi ilişkiler, kendisini hissettirir. Birlikte dinamik kalırsınız. Çünkü birbiriniz için bireysel ve sosyal gelişim konusunda aktif birer motivasyon kaynağına dönüşmüşsünüzdür. Sen onu, o seni motive eder. Daha iyi olmayı birlikte karşılarsınız. Birbirinizi rekabetle değil, gayretle, istekle desteklersiniz.


Birbirinize ayırdığınız vakit kaliteli, değerlidir ve gizil güç yani bir potansiyel ile beslenir. İyi bir takımsınızdır: Saygılı, anlam odaklı, hoşgörülü, destekleyici ve gelişim hedefli.


İyi ilişkiler kurmayı seçmek, kişinin kendisinden başlar. İyi ilişkiler kurmak, plan ve disiplin gerektirir. Bu da kişininhayatını hem sosyal, hem de profesyonel olarak olumlu etkiler. Örneğin; profesyonel hayatta spontane olasılıklar ya da sorunlarla mücadele etmeniz, onları aşmanız, deyim yerindeyse alt etmeniz, beklenir. Bunun için fikirlerinizin ve çözümlerinizin esnek ve

pratik olması fark yaratmak için gereklidir, ancak bu kavramlar spontane olmak ile karıştırılmamalıdır. Ve bu nedenledir ki; bir durum ile karşı karşıya kalan kişinin yani düşünebilen tarafın spontane olması dengeyi son derece etkiler ve bozar. İyi ilişkilerdeki gibi; plan ve disiplin kavramları, profesyonel hayatın değişenleri arasında da bir sabit belirlemek, durumu ve kişileri tamamen kayan bir zeminden kurtarmak için elzemdir.

Plan ve disiplinin sağladığı soğukkanlılık, deneyimlerinizi birilerinin ne istediğine göre değil, ilişkilerin ortak ihtiyaçlarına göre; ortak uygunluk alanında etkili kararlar ve aksiyonlar almanızı sağlar. Bir kültür yaratır, ortak bir kültür -ya da var olan kültürü destekler-. İlişkilerin iyi olmasının nedeni ise ortak bir kültürü desteklemeleri ya da inşa edebilmeleridir. Ortak kültürlerini doğru tanımlayan ilişkiler, dinamik kalır ve gelişimlerini birlikte, destekleyici bir tutumla sürdürürler.


İyi ilişkilerin sürdürülebilir tasarımı ise; destekleyici tutumun, değişenler üzerinde yerinde ve zamanında münazara yapabilme yetisi ve elbette gelişmiş soğukkanlılık ile tanımlanabilir. Olası değişim ya da sorunların, yerinde ve zamanında, sakin, destekleyici üslubu koruyarak; hususu, yargılayıcı tutum, ego ve gurur kavramlarından uzak tutmayı başararak konuşulup, tartışılması ve aynı fikirde olmak için değil, birbirini anlamak adına bir arada, münazara takımı olarak, ortak en iyi bir karara ve uzlaşıya varmak adına çok önemlidir ve gerek sosyal, gerekse profesyonel tüm iyi ilişkiler için duygulardan arındırılmış ve olaya çözüm odaklı konsantre olunan bu ortam gereklidir.İlişkiler, büyür ve değişir. İlişkilere bunu bilerek başlamak ve iyi ilişkileri bu kaynak ve farkındalıkla beslemek de bir o kadar önemlidir. Bu aynı zamanda bireysel hoşgörü gelişimini görmeyi sağlar. Adalet ve aidiyet duygusunu da dengeler.


Liderlik kültürü için önemli olduğunu düşündüğüm iyi ilişkiler temelini, sizlerle kısa bir yazı ile paylaşmak istedim.


Profesör Amiral Christopher Alexander Barrie'den bir alıntı yapmayı iyi ilişkiler bakış açısından yaklaştığım liderlik kavramını daha yakından kavrayabilmek adına yerinde buluyorum.


* "I think good leaders are constantly learning, what they do, what they see, what they take in and process, and they recognise also that the status quo is not acceptable."

*

"Bence iyi liderler sürekli olarak, yaptıklarından, gördüklerinden, aldıklarından, işlediklerinden bir şeyler öğrenirler ve statükonun kabul edilemez olduğunun da farkındadırlar..."


Profesör Amiral Christopher Alexander Barrie


Barrie'nin bu elbette birçok değere dokunan düşüncesini bir başka bakış açısıyla yorumlamak ve katkıda bulunmak istiyorum: Bizlere her zaman öğrenmek kavramı, dışardan edineceğimiz faydalar olarak tanımlanır, tabi ki öğrenmek aynı zamanda budur. Ancak bu öğrenmek kavramını doğru kavrayabilmek için eksik bir tanımdır. Kişi en çok kendisinden öğrenir. Kişi pratik ettikçe, devam ettikçe, fark ettikçe, değiştikçe, çatıştıkça, yanıldıkça, bir profesör ya da bir köylü farketmez, hangi ünvandan öğrendiğini değil; kimden, ne öğrendiğini önemsedikçe ve yeniden denedikçe öğrenir. O nedenle Amiral Chris Barrie'nin bu sözü benim için hayat deneyimlerimde, öğrenme yolculuğumda, iyi bir lider olma kararlılığımda kendime karşı dürüst ve hoşgörülü olmamı sağladığı gibi, kendi değerimi de fark etmem için isteyerek saptığım zorlu bir patika olmuştur.


Taşlara takılmaktan, çamura saplanmaktan korkmak yerine, patikanın keyfini çıkarıp, Barrie'nin dediği gibi, yaptıklarınızdan, gördüklerinizden, aldıklarınızdan ve işlediklerinizden bir şeyler öğrenen ve öğretmenlerini hatırlamaktan gurur duyan iyi insanlardan ve iyi liderlerden olun.

Not: Amiral Christopher Alexander Barrie'yi, aktör Chris Barrie ile karıştırmayalım :)

Amiral Christopher Alexander Barrie Avustralya Kraliyet Donanması'ndan emekli kıdemli bir subaydır ve 1998'den 2002 yılına kadar da Savunma Kuvvetleri Komutanı olarak görev yaptı. Uluslararası İlişkiler ve Politika üzerine aldığı lisans eğitimi ise Deakin Üniversitesi tarafından İşletme yüksek lisansı derecesi ile ödüllendirildi.

Teşekkürler,

Pınar Özışık Hün

26 Ağustos 2023 Cumartesi

62 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page